Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Louisette Maes

Liezele-Dorp 84

2870 Puurs

Hoofdapotheker: Katrijn Debrabandere

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0649.487.947

Machtigingsnummer APB: 122301

Telefoonnummer: 03 889 92 93

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.